VTV1: Sở Giao dịch Hàng hóa Việt Nam và sức hấp dẫn khi liên thông với thế giới I MXV

Trên thế giới, mô hình Sở Giao dịch Hàng hóa đã có lịch sử hàng trăm năm với các Sở giao dịch hàng hóa lớn và lâu đời như Sở Giao dịch CME, NYMEX, ICE hay TOCOM. Ở Việt Nam, mô hình Sở GDHH đã được đưa vào Luật Thương mại năm 2005 và được cụ thể hóa bằng Nghị định 158/2006/NĐ/CP quy định chi tiết Luật Thương mại về giao dịch hàng hóa qua Sở Giao dịch Hàng hóa. Tuy nhiên do Nghị định 158/2006 còn nhiều bất cập nên mô hình Sở GDHH tập trung ở Việt Nam không có cơ hội phát triển. Chỉ đến khi Nghị định số 51/2018/NĐ-CP (Nghị định sửa đổi bổ sung Nghị định 158/2006/NĐ/CP quy định chi tiết Luật Thương mại về giao dịch hàng hóa qua Sở Giao dịch Hàng hóa) có hiệu lực, cho phép Sở Giao dịch Hàng hóa ở Việt Nam được kết nối liên thông với các Sở Giao dịch Hàng hóa trên thế giới, thị trường giao dịch hàng hóa tập trung ở Việt Nam mới thực sự được “cởi trói” và có cơ hội phát triển. Hiện nay, tại Việt Nam chỉ có duy nhất Sở Giao dịch Hàng hóa Việt Nam (Mercantile Exchange of Vietnam – MXV) hoạt động. MXV đã kết nối liên thông với các Sở Giao dịch Hàng hóa lớn trên thế giới như: CME Group; ICE US; ICE EU; TOCOM/OSE; SGX…; Cùng với mặt hàng giao dịch đa dạng, bao gồm 4 nhóm: Nông sản; Nguyên liệu công nghiệp; Kim loại; Năng lượng, đến thời điểm này MXV đã đáp ứng được vai trò là đơn vị tổ chức thị trường giao dịch hàng hóa tập trung cấp quốc gia của Việt Nam.

Gửi bình luận

Hỗ Trợ Tư Vấn
Chúng tôi sẵn sàng hỗ trợ bạn tại đây
Hỗ Trợ Tư Vấn
Chúng tôi sẵn sàng hỗ trợ bạn tại đây
Thành Công
Thông tin của bạn đã được gửi thành công
Mở Tài Khoản Giao Dịch
Đăng ký thông tin tại đây