VTV1: Hoạt động nghiên cứu đào tạo trong giao dịch hàng hóa | MXV

Trên thế giới, giao dịch hàng hóa đã xuất hiện hàng trăm năm, nhưng kể từ sau khi Sở Giao dịch Hàng hóa Việt Nam được phép liên thông với thế giới thì mới trở nên phổ biến tại Việt Nam. Ở Việt Nam, nhìn chung, khái niệm giao dịch hàng hóa vẫn còn rất lạ lẫm, nhưng đang ngày càng nhận được nhiều sự quan tâm hơn từ phía các thành phần tham gia thị trường như các công ty thành viên hay các nhà đầu tư. MXV hiện nay đang đóng vai trò đầu tàu trong việc phát triển thị trường này, và nhận thức được tầm quan trọng của công tác nghiên cứu và đào tạo, nên đã thực hiện các chương trình đào tạo rất chuyên nghiệp và bài bản. Trên thực tế, giao dịch hàng hóa, đặc biệt là các giao dịch liên thông với các Sở giao dịch nước ngoài đòi hỏi các thành phần tham gia không chỉ có kinh nghiệm giao dịch mà còn phải có sự tìm tòi và nghiên cứu một cách nghiêm túc về đặc tính sản phẩm và các quy tắc trong giao dịch. Mà các kiến thức này rất mới, không có nhiều tài liệu giảng dạy, nên vai trò của MXV trong công tác đào tạo lại càng nặng nề hơn

Tin: MXV

Gửi bình luận

Hỗ Trợ Tư Vấn
Chúng tôi sẵn sàng hỗ trợ bạn tại đây
Hỗ Trợ Tư Vấn
Chúng tôi sẵn sàng hỗ trợ bạn tại đây
Thành Công
Thông tin của bạn đã được gửi thành công
Mở Tài Khoản Giao Dịch
Đăng ký thông tin tại đây