HỢP ĐỒNG & ĐIỀU KHOẢN

ĐIỀU KHOẢN & ĐIỀU KIỆN HỢP ĐỒNG

Bộ Các Điều khoản và Điều kiện (“Bộ T&C”) sau đây được áp dụng cho các tài khoản giao dịch hàng hoá mở tại Công ty TNHH Đầu Tư Hàng Hóa Toàn Cầu IVCOM.

Theo đó, quý khách hàng thừa nhận rằng trước khi ký Hợp đồng mở tài khoản giao dịch hàng hoá tại IVCOM, quý khách hàng đã được cung cấp đầy đủ thông tin về Bộ T&C và đã đọc – hiểu – đồng ý các nội dung hợp đồng (và các sửa đổi, bổ sung của Bộ T&C), xác định những trách nhiệm của đôi bên khi thực hiện, đồng thời chỉ ra được đối tượng hợp đồng mà đôi bên đang hướng đến.

CHI TIẾT VỀ HỢP ĐỒNG

Hợp đồng gồm 5 phần, chi tiết như sau:

Gửi bình luận

Hỗ Trợ Tư Vấn
Chúng tôi sẵn sàng hỗ trợ bạn tại đây
Hỗ Trợ Tư Vấn
Chúng tôi sẵn sàng hỗ trợ bạn tại đây
Thành Công
Thông tin của bạn đã được gửi thành công
Mở Tài Khoản Giao Dịch
Đăng ký thông tin tại đây