Câu hỏi thường gặp

Câu hỏi thường gặp

1. Sở Giao Dịch Hàng Hóa là gì?

1.1 Sở Giao Dịch Hàng Hóa là công ty được bộ công thương cấp phép và quản lý để thực hiện giao dịch phái sinh hàng hóa theo giấy phép số 4596/GP-BCT do Bộ Công Thương cấp ngày 01/09/2010.
1.2 Sở giao dịch hàng hóa có nhiều điểm tương đồng với sở giao dịch chứng khoán việt nam hiện hành. Được thành lập trước đây nhưng còn nhiều hạn chế bởi thông tư 158/2006/TT-BCT, tuy nhiên, thông tư 58/2018/TT-BCT ra đời cho phép sở giao dịch hàng hóa liên thông với các sở giao dịch trên thế giới tạo cơ hội phát triển rất lớn cho thị trường hàng hóa Việt Nam.

2. Mục đích hàng hóa phái sinh ra đời để làm gì?

2.1 Việc giao dịch hàng hóa phái sinh đã xuất hiện rất lâu trong lịch sử và mang lại 1 kênh đầu tư cho nhà đầu tư, quỹ đầu tư mua bán chênh lệch giá và giúp người nông dân định trước giá sản phẩm sản xuất với giá hiện tại và thời điểm giao hàng định trước trong tương lai. Chỉ tập trung sản xuất mang lại năng suất cao tránh tình trạng mất mùa được giá và mất giá được mùa.
2.2 Đồng thời, giao dịch hàng hóa phái sinh giúp doanh nghiệp nhập khẩu và xuất khẩu hàng hóa như cà phê cao su bảo hiểm rủi ro. Ví dụ: doanh nghiệp xuất nhập khẩu ôm 1.000 tấn cafe nếu giá trên thị trường biến động sẽ gây rủi ro cho doanh nghiệp nên các doanh nghiệp phải dùng phái sinh hàng hóa để mua bán đối ứng với lượng hàng hóa mình nắm giữ.

3. Các đơn vị được cấp phép giao dịch phái sinh hàng hóa?

3.1 Theo quy định của pháp luật hiện hành, có hai nhóm đơn vị được cấp phép tiến hành giao dịch phái sinh hàng hóa bao gồm:

3.1.1 Sở Giao dịch hàng hóa Việt Nam và các thành viên kinh doanh, môi giới của Sở Giao Dịch Hàng Hóa Việt Nam.
3.1.2 Các ngân hàng thương mại.

3.2 Tuy nhiên, điểm hạn chế của các ngân hàng thương mại là hoạt động giao dịch phái sinh hàng hóa buộc phải dựa trên giao dịch gốc còn hiệu lực với mục đích là phòng ngừa rủi ro theo quy định tại Điều 5 và 6 của Thông tư 40/2016/TT-NHNN, trong khi việc giao dịch tại Sở Giao Dịch Hàng Hóa Việt Nam không yêu cầu điều kiện này.

4. Tiền nhà đầu tư nạp vào thị trường có an toàn hay không?

4.1 Thị trường hàng hóa được pháp luật việt nam bảo hộ và cho phép bởi cơ quan chủ quản là Bộ Công Thương.
4.2 Các khoản tiền do Khách Hàng chuyển vào IVCOM sẽ được chuyển trực tiếp cho Sở Giao Dịch Hàng Hóa Việt Nam và được tiến hành bù trừ với các sở giao dịch nước ngoài.

5. Thị trường hàng hóa có rủi ro không?

5.1 Tương tự như thị trường chứng khoán, thị trường hàng hóa cũng có rủi ro vì có rủi ro mới có lợi nhuận. Tuy nhiên, điểm khác biệt của trong khi nhà đầu tư chứng khoán tại Việt Nam phải chờ khoảng thời gian t+3 để chứng khoán/tiền về tài khoản, đối với việc giao dịch hàng hóa phái sinh, lệnh/tiền sẽ về ngay sau khi khớp lệnh.
5.2 Một điểm khác biệt nữa khi giao dịch hàng hóa phái sinh, mức ký quỹ luôn nhỏ hơn giá trị của hợp đồng và phần chênh lệch thì không bị tính lãi suất (không có lãi suất margin như khi vay chứng khoán). Ví dụ 330 triệu cho 1 hợp đồng cà phê robusta thì rủi ro hầu như rất thấp và tài khoản của khách hàng sẽ không bao giờ bị call magin. Và hàng hóa là một mặt hàng có giá trị nên giá sẽ không giảm quá lớn mà quanh điểm hòa vốn sản xuất hàng hóa.

6. Cách giao dịch mua bán thế nào?

6.1 Khách Hàng có thể giao dịch hàng hóa thông qua hai cách:

6.1.1 Khách hàng có thể gọi cho nhân viên trực đặt lệnh giúp khách hàng và tất cả cuộc trò chuyện của khách được ghi âm lại hoặc
6.1.2 Khách hàng có thể tự đặt lệnh mua bán qua phần mềm giao dịch quốc tế CQG System.

6.2 Đồng thời, Khách hàng có thể quản trị danh mục đầu tư của mình thông qua phần mềm M-System do Sở Giao Dịch Hàng Hóa Việt Nam xây dựng.

7. Ngày Thông Báo Đầu Tiên & Ngày Giao Dịch Cuối Cùng (First Notice Day & Last Trading Day) là gì?

7.1 Người nắm giữ những vị thế mở với hình thức là Hợp đồng tương lai buộc đảm bảo thực hiện điều khoản hợp đồng. Vì vậy để tránh việc giao nhận hàng thực, quý Nhà Đầu tư được yêu cầu Tất toán vị thế mở khi tới lịch đáo hạn. Người nắm giữ những vị thế mở với hình thức là Hợp đồng tương lai buộc đảm bảo thực hiện điều khoản hợp đồng. Vì vậy để tránh việc giao nhận hàng thực, quý Nhà Đầu tư được yêu cầu Tất toán vị thế mở khi tới lịch đáo hạn. Để tránh việc nhầm lẫn, Nhà Đầu tư cần hiểu rõ khái niệm Ngày thông báo đầu tiên (first notice day) và Ngày giao dịch cuối cùng (last trading day). Để tránh việc nhầm lẫn, Nhà Đầu tư cần hiểu rõ khái niệm Ngày thông báo đầu tiên (first notice day) và Ngày giao dịch cuối cùng (last trading day).

7.2 Ngày thông báo đầu tiên (FND):

7.2.1 Là ngày Nhà Đầu tư đưa ra quyết định sẽ giao nhận hàng vật chất hay không, và cũng có thể được chỉ định phải thanh lý Hợp đồng bằng việc giao nhận thật (phụ thuộc tình hình cung cầu thị trường thực tế khi đó). Tuy vậy Sở Giao dịch Hàng hóa Việt Nam chưa có giao nhận hàng vật chất nên Nhà Đầu tư cần tất toán những lệnh này trước ngày thông báo đầu tiên.
7.2.2 Nhà Đầu tư được yêu cầu tất toán những vị thế đến kỳ đáo hạn HĐ thường trước 2 ngày làm việc so với ngày Thông báo đầu tiên – Theo quy định của Sở Giao dịch hàng hóa Việt Nam. Khách hàng có thể đóng lại và mở mới HĐ mặt hàng đó ở kỳ hạn xa hơn

7.3 Ngày giao dịch cuối cùng (LTD):

7.3.1 Là ngày cuối cùng một hợp đồng tương lai có thể được giao dịch hoặc đóng lại trước khi giao hàng.
7.3.2 Trong thời gian từ ngày Thông báo đầu tiên đến ngày Giao dịch cuối cùng thì giá trên chart kỳ hạn đó sẽ vẫn chạy, dựa trên biến động cung cầu thực tế của sản phẩm có Hợp Đồng kỳ hạn. Trên căn cứ của Sở Giao dịch Hàng hóa Việt Nam thì những vị thế được mở sau ngày thông báo đầu tiên này sẽ lập tức bị đóng lại – Tức Nhà Đầu tư không được mở mới vị thế. Nhà Đầu tư lưu ý những yếu tố trên để đưa ra chiến lược giao dịch phù hợp. Lưu ý: Tất toán đúng kỳ hạn theo yêu cầu của Sở. Những vị thế mở phát sinh sau đó do chủ quan sẽ được Sở đóng lại theo quy định, TVKD hoàn toàn không chịu trách nhiệm.

8. Tại sao ngày thông báo đầu tiên lại sau ngày tất toán?

8.1 Ngày thông báo đầu tiên là ngày thông báo đầu tiên cho giao hàng vật chất (first notice day) tức là đến ngày này KH đang giữ vị thế cần phải đưa ra quyết định có giao nhận hàng vật chất hay không.
8.2 Do Sở Giao Dịch Hàng Hóa chưa có cơ chế giao hàng vật chất nên các vị thế sẽ phải tất toán trước ngày thông báo đầu tiên. Thông thường ngày tất toán vị thế sẽ trước ngày thông báo đầu tiên hai (02) ngày làm việc.

9. Một phiên cà phê biến động mạnh bao nhiêu? Giá ký quỹ bao nhiêu là an toàn?

9.1 Một hợp đồng cà phê robusta tương đương 10 tấn cà phê giá hiện tại 1530 là tương đương 33 triệu trên 1 tấn.
Giá biến động 1 USD là lãi lỗ 10 USD. Phí giao dịch 1 lot robusta là 30 cho 2 chiều giao dịch tương dương 3 USD cà phê biến động. Ví dụ mua 1 lot cà phê 1510 lên 1520 là lãi 100 USD trừ 30 USD phí còn lãi 70 USD. 1 phiên café biến động từ 20 tới 50 giá và 1 phiên giao dịch nhiều chu kỳ sóng nên nhà đầu tư phân tích tốt có thể đi mấy vòng sóng.
Nhà đầu tư mua 1 lot tương đương 15.300 USD 1 hợp đồng thì nên ký quỹ tầm trên 3.000 USD trên 1 lot 20% mới an toàn. Với mức này nhà đầu tư đang xài đòn bẩy gấp 5 lần vốn đang có.

Hỗ Trợ Tư Vấn
Chúng tôi sẵn sàng hỗ trợ bạn tại đây
Hỗ Trợ Tư Vấn
Chúng tôi sẵn sàng hỗ trợ bạn tại đây
Thành Công
Thông tin của bạn đã được gửi thành công
Mở Tài Khoản Giao Dịch
Đăng ký thông tin tại đây