Cập nhật mức ký quỹ mới tại MXV 25/03/2022

MỨC KÝ QUỸ GIAO DỊCH HỢP ĐỒNG KỲ HẠN TIÊU CHUẨN HÀNG HÓA TẠI SỞ GIAO DỊCH HÀNG HÓA VIỆT NAM 25/03/2022

Danh sách Mức ký quỹ ban đầu giao dịch hợp đồng kỳ hạn tiêu chuẩn hàng hoá:

STT Tên hàng hóa  Mã hàng hóa  Nhóm hàng hoá Sở GD liên thông Múc ký quỹ ban đầu
1 Dầu Đậu tương ZLE Nông Sản CBOT 3080 USD
2 Đậu tương ZSE Nông Sản CBOT 5060 USD
3 Đậu tương mini XB Nông Sản CBOT 1012 USD
4 Gạo thô ZRE Nông Sản CBOT 1183 USD
5 Khô đậu tương ZME Nông Sản CBOT 2860 USD
6 Lúa Mỳ ZWA Nông Sản CBOT 6600 USD
7 Lúa Mỳ Mini XW Nông Sản CBOT 1320 USD
8 Lúa Mỳ Kansas KWE Nông Sản CBOT 6600 USD
9 Ngô ZCE Nông Sản CBOT 2915 USD
10 Ngô mini XC Nông Sản CBOT 583 USD
11 Dầu cọ thô MPO Nguyên liệu CN BMDX 11000 MYR
12 Cà phê Robusta LRC Nguyên liệu CN ICE EU 1936 USD
13 Đường trắng QW Nguyên liệu CN ICE EU 1871 USD
14 Bông CTE Nguyên liệu CN ICE US 3850 USD
15 Ca Cao CCE Nguyên liệu CN ICE US 2090 USD
16 Cà phê Arabica KCE Nguyên liệu CN ICE US 9900 USD
17 Đường 11 SBE Nguyên liệu CN ICE US 1478 USD
18 Cao su RSS3 TRU Nguyên liệu CN OSE 60000 JPY
19 Cao su TSR 20 ZFT Nguyên liệu CN SGX 715 USD
20 Bạc SIE Kim loại COMEX 10450 USD
21 Đồng CPE Kim loại COMEX 7150 USD
22 Bạch Kim PLE Kim loại NYMEX 4400 USD
23 Quặng sắt FEF Kim loại SGX 2860 USD
24 Dầu ít lưu huỳnh QP Năng lượng ICE EU 13999 USD
25 Dầu thô Brent QO Năng lượng ICE EU 13112 USD
26 Dầu thô Brent Mini BM Năng lượng ICE SG 1585 USD
27 Dầu thô WTI CLE Năng lượng NYMEX 11825 USD
28 Dầu thô WTI mini NQM Năng lượng NYMEX 5913 USD
29 Dầu thô WTI micro MCLE Năng lượng NYMEX 1183 USD
30 Khí tự nhiên NGE Năng lượng NYMEX 5445 USD
31 Khí tự nhiên mini NQG Năng lượng NYMEX 1361 USD
32 Xăng pha chế RBOB RBE Năng lượng NYMEX 13200 USD
  • Mức ký quỹ ban đầu đối với khách hàng cá nhân áp dụng tại MXV bằng 120% mức ký quỹ ban đầu của các Sở Giao dịch hàng hoá nước ngoài có liên thông được công bố trong danh sách trên.
  • Mức ký quỹ ban đầu trong danh sách trên sẽ được tính toán theo tỷ giá quy đổi do MXV (Sở Giao dịch hàng hoá Việt Nam) công bố trong từng thời điểm.

Gửi bình luận

Hỗ Trợ Tư Vấn
Chúng tôi sẵn sàng hỗ trợ bạn tại đây
Hỗ Trợ Tư Vấn
Chúng tôi sẵn sàng hỗ trợ bạn tại đây
Thành Công
Thông tin của bạn đã được gửi thành công
Mở Tài Khoản Giao Dịch
Đăng ký thông tin tại đây