Cập nhật mức ký quỹ mới tại MXV 24/10/2022

MỨC KÝ QUỸ GIAO DỊCH HỢP ĐỒNG KỲ HẠN TIÊU CHUẨN HÀNG HÓA TẠI SỞ GIAO DỊCH HÀNG HÓA VIỆT NAM 24/10/2022

Danh sách Mức ký quỹ ban đầu giao dịch hợp đồng kỳ hạn tiêu chuẩn hàng hoá:

STT Tên hàng hóa Mã hàng hóa Nhóm hàng hoá Sở GD liên thông Múc ký quỹ ban đầu
1 Dầu Đậu tương ZLE Nông Sản CBOT 3,300 USD
2 Đậu tương ZSE Nông Sản CBOT 4,840 USD
3 Đậu tương mini XB Nông Sản CBOT 964 USD
4 Gạo thô ZRE Nông Sản CBOT 1,375 USD
5 Khô đậu tương ZME Nông Sản CBOT 3,080 USD
6 Lúa Mỳ ZWA Nông Sản CBOT 3,630 USD
7 Lúa Mỳ Mini XW Nông Sản CBOT 726 USD
8 Lúa Mỳ Kansas KWE Nông Sản CBOT 3,740 USD
9 Ngô ZCE Nông Sản CBOT 2,750 USD
10 Ngô mini XC Nông Sản CBOT 550 USD
11 Dầu cọ thô MPO Nguyên liệu CN BMDX 10,000 MYR
12 Cà phê Robusta LRC Nguyên liệu CN ICE EU 1,771 USD
13 Đường trắng QW Nguyên liệu CN ICE EU 2,037 USD
14 Bông CTE Nguyên liệu CN ICE US 4,950 USD
15 Ca Cao CCE Nguyên liệu CN ICE US 1,573 USD
16 Cà phê Arabica KCE Nguyên liệu CN ICE US 9,900 USD
17 Đường 11 SBE Nguyên liệu CN ICE US 1,478 USD
18 Cao su RSS3 TRU Nguyên liệu CN OSE 45,500 JPY
19 Cao su TSR 20 ZFT Nguyên liệu CN SGX 440 USD
20 Bạc SIE Kim loại COMEX 9,350 USD
21 Bạc mini MQI Kim loại COMEX 4,675 USD
22 Bạc micro SIL Kim loại COMEX 1,870 USD
23 Đồng CPE Kim loại COMEX 5,500 USD
24 Đồng mini MQC Kim loại COMEX 2,750 USD
25 Đồng micro MHG Kim loại COMEX 550 USD
26 Bạch Kim PLE Kim loại NYMEX 3,080 USD
27 Quặng sắt FEF Kim loại SGX 1,650 USD
28 Dầu ít lưu huỳnh QP Năng lượng ICE EU 14,486 USD
29 Dầu thô Brent QO Năng lượng ICE EU 10,285 USD
30 Dầu thô Brent Mini BM Năng lượng ICE SG 939 USD
31 Dầu thô WTI CLE Năng lượng NYMEX 8,250 USD
32 Dầu thô WTI mini NQM Năng lượng NYMEX 4,125 USD
33 Dầu thô WTI micro MCLE Năng lượng NYMEX 825 USD
34 Khí tự nhiên NGE Năng lượng NYMEX 11,550 USD
35 Khí tự nhiên mini NQG Năng lượng NYMEX 2,888 USD
36 Xăng pha chế RBOB RBE Năng lượng NYMEX 9,570 USD

Mức ký quỹ ban đầu đối với khách hàng cá nhân áp dụng tại MXV bằng 120% mức ký quỹ ban đầu của các Sở Giao dịch hàng hoá nước ngoài có liên thông được công bố trong danh sách trên.

  • Mức ký quỹ ban đầu trong danh sách trên sẽ được tính toán theo tỷ giá quy đổi do MXV (Sở Giao dịch hàng hoá Việt Nam) công bố trong từng thời điểm.

Gửi bình luận

Hỗ Trợ Tư Vấn
Chúng tôi sẵn sàng hỗ trợ bạn tại đây
Hỗ Trợ Tư Vấn
Chúng tôi sẵn sàng hỗ trợ bạn tại đây
Thành Công
Thông tin của bạn đã được gửi thành công
Mở Tài Khoản Giao Dịch
Đăng ký thông tin tại đây